(065) Cần đọc thêm (1)

      Các bạn yêu thích toán học nên đọc thêm trang dưới đây và cho thêm ý kiến đóng góp :

 https://www.facebook.com/vovanle42/posts/196903753810069?comment_id=510554&offset=0&total_comments=16&notif_t=share_comment

           Tốc Soạn Toán Học rất mong nhận được ý kiến đóng góp thật chân tình của các bạn,

                                                                                                                                                                                         Võ Văn Lễ

                                                                                                              

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận