(104) Soạn phương trình hợp tích chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9

(104) Soạn phương trình hợp tích

chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9

Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (2x+9)(19x+45)–(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=> 2x2 + 9x +1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2). (2x+9)(20x+14) – (U5) (U6) +(U7) (U8) = 0 => 2x2 + 9x +2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

____________________

Soạn ngày : 27/7/2014

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox….c khanh 2.9.doc

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận