(073) 2013 : Chào mừng Quốc Khánh 2/9

 

           (073) 2013 : Chào mừng Quốc Khánh 2/9

              Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013), Tốc Soạn Toán Học tặng các bạn yêu thích toán học  hai phương trình hợp tích bậc 2 và ba phươngntrình  hợp tích bậc 4 . Cả 5 phương trình hợp tích dưới đây đều cho kết quả rút gọn có liên quan đến ngày Quốc Khánh 2/9 :

 

1)..   ( 147x + 215 )( 297x + 441)      ( 149x + 251)(  293x + 370)  =  0 

                                                                 =>   (2x2 + 9x + 1945 ) = 0                                                                              

       

2)..   ( 267x + 305 )( 395x + 401)    ( 263x + 244)(  401x + 493 )  =  0 

                      =>   (2x2 + 9x + 2013)  =  0                                                                             

       

3).  ( 91x2 + 237x+36 )( 185x2 + 477x+232)

                                                     – ( 93x2 + 240x+117 )(181x2 + 471x+71) = 0                                                                 => 2x4 + 9x3 + x2 + 9x + 45  = 0

                (2/9/1945 : Ngày  Nước Việt Nam tuyên bố độc lập)

 4).  ( 41x2 + 92x+15945 )( 19x2 + 30x+3.917)                                                    – ( 31x2 + 47x+5.880 )(25x2 + 57x+9.956) = 0

                 => 4x4 + 36x3 + 7.997x2 + 35.622x + 3.915.285  = 0

                                             => ( 2x2 + 9x+1945 )( 2x2 + 9x+2013)  =  0

                                 (Kỷ niệm 68 năm ngày Quôc khánh 2/9 )

5).  . ( 7479x2 + 10.266x+1.933 )( 11.305x2 + 15.459x+3.021)

– ( 7.537x2 + 10.328x+2.034 )(11.218x2 + 15.366x+2.870) = 0

   => 29x4 + 1945x3 + 68x2 + 29x + 2013  = 0

                                (Kỷ niệm 68 năm ngày Quôc khánh 2/9 )

_____________________________

Soạn ngày :  1/9/2013

Mời các bạn vào thăm :
http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8
https://www.facebook.com/vovanle42

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận