(068) Phương hướng nghiên cứu của Tốc Soạn Toán Học

     Phương hướng nghiên cứu của Tốc Soạn Toán Học:

      – Nghiên cứu cách soạn ra những phương trình hợp tích ( hay tam thức bậc 2, phương trình phân,… ) thế nào để có kết quả vừa thật nhanh chóng vừa hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

      Tốc Soạn Toán Học tạm gọi những phương trình nầy là phương trình gốc.

      Đối với mổi dạng toán, tìm ra được càng nhiều phương pháp soạn ra phương trình gốc càng tốt.

     – Nghiên cứu cách làm sao để từ  một phương trình hợp tích ( hay một tam thức bậc 2, một phương trình phân,… ) đã được soạn sẳn theo một phương pháp nào đó của Tốc Soạn Toán Học, có thê biến đổi thành nhiều phương trình hợp tích khác ( hay nhiều tam thức bậc 2, nhiều phương trình phân,…khác ) 

      Đối với mổi dạng toán, tìm ra được càng nhiều phương pháp biến phương càng tốt.

      Soạn ra một phương trình gốc mất nhiều thời gian hơn là từ  một phương trình gốc biến đổi để có một phương trình mới.

      Mổi phương trình gốc được soạn ra bằng một phuong pháp nào đó của Tốc Soạn Toán Học có thể được tạm xem như một định thức trực soạn , tức là công thức được dùng để soạn toán trực tiếp.

      Các bạn có thể xem thêm bài viết dưới đây để thấy rỏ hơn :

                                          (062)Thực hành biến phương nhanh chóng (4)

 ________________________

Soạn ngày : 8/8/2013

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận