(035) Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh Karl Marx

Tốc Soạn Toán Học Soạn Phương trình Hợp tích bậc 6

Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh Các Mác

 

Đề Toán Tốc  Soạn :

Cho phương trình hợp tích bậc 6 :

(a1x3 + b1x2 + c1x+d1)( a2x3 + b2x2 + c2x+d2)

–  (a3x3 + b3x2 + c3x+d3)( a4x3 + b4x2 + c4x+d4 )  = 0

Tìm những trị số nguyên a1, b1,… để soạn thành 5 phương

trình hợp tích bậc 6 có cùng phương trình rút gọn sau :

5x4 + 5x3 + 1818x+ 195x3  + 5x2 + 5x + 2013 = 0

*

*                   * 

       Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn 2 kết quả sạu :

1)-  (89x3 +6526x2 + 19129x+180)(364x3 +26102x2 + 75832x+735)

–  (177x3 +15051x2 + 37898x+317)(183x3 +13052x2 +38276x+411)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 +5x2 + 5x +2013= 0

2)-  (442x3 +32627x2 + 94565x+771)(280x3 +19576x2 + 56721x+605)

–  (467x3 +32627x2 + 94655x+1023)(265x3 +19576x2 +56667x+454)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 + 5x2 + 5x + 2013= 0

       Đề nghị : Các bạn tiếp tục tìm 3 kết quả còn lại, theo đúng yêu cầu của đề toán tốc soạn trên.                                          

_________________________

( Soạn ngày :  5/5/2013 )

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận