(043) Đề Toán Tốc Soạn (2)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +5x+4x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 6, rồi lại nhỏ

dần xuống đến số 1)

*

*                   *

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một

phương trình hợp tích bậc 10  là kết quả của đề toán trên được soạn sẳn như

dưới đây:

(45x5 – 13x4+9x3 +59x2 +5x+41)(180x5 – 60x4+28x3 +236x2 +36x+125)

–  (91x5– 27x4+19x3 +121x2 +11x+84)( 89x5 – 29x4+13x3 +115x2 +17x+61)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +5x+4x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 6, rồi lại nhỏ

dần xuống đến số 1)

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận